Druk ESC om te sluiten


0 13
3
Stichting Jakoeb
3 Min Leestijd

In Nederland vervullen veel kinderen de rol van mantelzorger, met een opvallend groot aantal uit gezinnen met een migratieachtergrond. Deze jongeren bevinden zich vaak op het kruispunt van twee werelden: de traditionele, waar van hen wordt verwacht dat ze zorgdragen voor hun ouderen, en de…

0 7
1
Stichting Jakoeb
1 Min Leestijd

Stichting Jakoeb is verheugd te melden dat zij vanaf 9 augustus 2023 geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze erkenning kunnen wij onze missie met nog meer kracht voortzetten: elk kind een gezonde toekomst bieden. Onze missie is duidelijk en dringend:…

0 38
1
Stichting Jakoeb
1 Min Leestijd

In dit beleidsplan delen wij graag met u onze missie, visie, ambities en belangrijke aspecten van onze organisatie. Met transparantie als leidraad willen we u inzicht geven in hoe we ons met toewijding inzetten voor een hoopvolle toekomst voor kinderen. Hoofdstuk 1 vormt het fundament…