Stichting Jakoeb heeft zich sinds haar oprichting ingezet voor het bevorderen van het welzijn van kinderen wereldwijd, met de focus op het bieden van materiële steun en het creëren van bewustwording over kinderrechten. Onze missie is om elk kind een gezonde toekomst te bieden in een veilige, ondersteunende en inclusieve omgeving. De visie van de stichting is een wereld waarin alle kinderen zich gewaardeerd en geliefd voelen, met gelijke kansen en respect voor hun rechten.

Activiteiten en focus in 2023

Gedurende het jaar 2023 heeft Stichting Jakoeb een strategische beslissing genomen om haar operationele focus te verschuiven. Terwijl de stichting in voorgaande jaren een reeks projecten heeft ontplooid gericht op directe materiële ondersteuning aan kinderen, hebben we dit jaar geen nieuwe projecten ondernomen. Deze verschuiving was geen teken van inactiviteit maar een bewuste keuze om onze middelen en aandacht te richten op het vergroten van de impact via een ander belangrijk kanaal: het schrijven van artikelen.

Deze artikelen hadden als doel om het bewustzijn over kinderrechten te vergroten, de noodzaak van gelijke kansen te benadrukken, en het belang van een veilige, liefdevolle omgeving voor de ontwikkeling van kinderen te onderstrepen. Door ons te richten op het delen van kennis en het bevorderen van dialoog, hebben we gestreefd naar het verbreden van onze impact op de samenleving.

Toekomstvisie en dankwoord

Terwijl we vooruitkijken naar het komende jaar, is Stichting Jakoeb van plan om haar activiteitenportfolio opnieuw te diversifiëren, met een balans tussen directe ondersteuning en bewustwordingsinitiatieven. We zijn vastbesloten om onze missie voort te zetten met hernieuwde energie en strategieën die zowel onze directe impact op kinderen als onze invloed op de bredere samenleving maximaliseren.

We willen onze donateurs, vrijwilligers en alle betrokkenen bedanken voor hun voortdurende steun en begrip voor de richting die we in 2023 hebben gekozen. Zonder jullie bijdragen zou ons werk niet mogelijk zijn. Samen blijven we ons inzetten voor het creëren van een betere wereld voor kinderen, overal.