Op 16 mei vond een belangrijke webinar plaats over kinderen die opgroeien met ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KOV). Deze webinar werd georganiseerd door de Augeo Foundation, met als doel kinderen veilig en veerkrachtig te laten opgroeien, vooral degenen die ingrijpende ervaringen meemaken. De webinar werd geleid door Sandra van Gameren.

Stichting Jakoeb nam deel aan deze webinar omdat de doelen van de webinar aansluiten bij hun eigen missie en visie. Stichting Jakoeb streeft ernaar om elk kind een gezonde toekomst te bieden door hen een veilige, ondersteunende en inclusieve omgeving te bieden. Hun doelstellingen omvatten het bevorderen van kinderwelzijn, het waarborgen van gelijke kansen en het respecteren van kinderrechten.

Sandra van Gameren deelde tijdens de webinar waardevolle inzichten en antwoorden op vragen rondom het ondersteunen van KOPP/KOV-kinderen. Ze benadrukte hoe essentieel het is voor kinderen om momenten van ontspanning en herstel te hebben, vooral als de thuissituatie gespannen en onveilig is. Het bieden van een veilig toevluchtsoord, zoals steun van het netwerk of via organisaties als Buurtgezinnen of Steunouders, kan een groot verschil maken.

Daarnaast werd besproken hoe kinderen vaak in dezelfde gedragspatronen vervallen bij stress, zoals terugtrekken of vluchten. Het is belangrijk om met kinderen te praten over hoe zij gewend zijn om met moeilijke situaties om te gaan, en hen verschillende manieren te laten zien om hiermee om te gaan. In KOPP-groepen leren kinderen van elkaar en worden diverse strategieën besproken.

Een ander cruciaal punt dat werd aangestipt, is het praten over de psychopathologie van de ouder. Veel gezinnen praten hier niet over vanwege schaamte of schuldgevoel. Het is daarom van groot belang dat we als maatschappij blijven werken aan het wegnemen van het stigma rondom psychische problemen.

Laura, een deelnemer aan de webinar, deelde haar persoonlijke ervaringen en benadrukte het belang van een mentor die de tijd nam om vertrouwen op te bouwen. Dit hielp haar uiteindelijk om de hulp te accepteren die ze nodig had. Ze vond steun in een diverse vriendengroep, waar iedereen werd geaccepteerd om hun verschillen, wat haar hielp om een eigen identiteit te ontwikkelen.

De deelname van Stichting Jakoeb aan deze webinar was waardevol omdat het hen de kans bood om kennis en strategieën te bundelen die essentieel zijn voor het bevorderen van het welzijn van KOPP/KOV-kinderen. Door deel te nemen aan dergelijke initiatieven kan Stichting Jakoeb hun missie versterken en een nog grotere positieve impact hebben op het leven van kinderen, waardoor ze hun volledige potentieel kunnen bereiken en bijdragen aan een hoopvolle toekomst.

Tips voor familieleden en andere beschermers

  • Ontlast de ouder: Door de ouder te ontlasten of te begeleiden, helpt u het kind. Voorbeelden: het kind naar school brengen, boodschappen doen, koken, broodpakketjes maken.
  • Laat het kind ontspannen: Laat het kind regelmatig ontspannen kind zijn door het mee te nemen op vakantie of een dagtripje.
  • Respecteer de ouder: Begrijp dat een kind zijn ouders nooit zal afvallen of in diskrediet wil brengen. Besef dat iedere ouder een goede ouder wil zijn. U heeft te maken met een zieke en geen onwillige ouder. Praat om die redenen nooit op een negatieve manier over de zieke ouder.
  • Versterk het zelfvertrouwen van het kind: Bevestig het kind in wat het kan en doet, bijvoorbeeld op school, in de omgang met vriendjes en met sporten.
  • Voorlichting: Geef op een passend niveau voorlichting over leefstijl, slaap, gezonde voeding en ontspanning.
  • Stimuleer lezen: Lees of stimuleer het lezen van kinderboeken. Hierin staan vaak goede oplossingen over het leven. Kinderen die het moeilijk hebben kunnen zich identificeren met de hoofdpersonen. Dit kan bijdragen aan hun draagkracht.

Nog meer tips kunt u lezen in het boek ‘Leven met een psychisch zieke ouder’.