Missie en visie

Onze missie is om elk kind een gezonde toekomst te bieden, waarin hun welzijn wordt bevorderd door een veilige, ondersteunende en inclusieve omgeving. We streven ernaar om gelijke kansen te waarborgen en de rechten van ieder kind te respecteren. Door materiële steun te bieden, zoals kleding, schoenen, schoolbenodigdheden en speelgoed, willen we voorzien in hun basisbehoeften en hen een gevoel van veiligheid en vertrouwen geven. Daarnaast zetten we ons in om bewustwording te creëren over kinderrechten, zodat kinderen zich empowered voelen en volwassenen hun verantwoordelijkheid begrijpen in het zorgen voor kinderen.

Onze visie is een wereld waarin elk kind zich gewaardeerd en geliefd voelt, waar gelijke kansen voor iedereen vanzelfsprekend zijn en kinderrechten worden gerespecteerd. We streven naar een samenleving waarin kinderen kunnen opgroeien in een omgeving die hun fysieke gezondheid, mentale welzijn, persoonlijke ontwikkeling en onderwijs stimuleert. We willen een gemeenschap van steun creëren, waar kinderen worden omringd door liefdevolle volwassenen, leeftijdsgenoten en rolmodellen die hen helpen bij hun groei en ontwikkeling. Onze ultieme drijfveer is om een positieve impact te hebben op het leven van elk kind en hen de kans te bieden om hun volledige potentieel te bereiken, zodat ze kunnen bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor zichzelf en de samenleving.