In mei 2022 werd Stichting Jakoeb benaderd door de basischool (Kankarpura) met de hulpvraag om schoolbenodigdheden te doneren. De school is opgericht in 1962 en is een openbare school. Op deze basisschool zijn vierenzestig kansarme kinderen ingeschreven, echter komt de helft niet opdagen. Veel ouders in dit dorp kunnen het niet opbrengen om de minderjarige kinderen naar school te sturen. Door de extreme armoede zijn de ouders genoodzaakt om de kinderen mee te laten helpen om de kost te verdienen zodat het gezin op deze manier nog het hoofd boven water kan houden.

In mei 2022 heeft Stichting Jakoeb de volgende donaties kunnen doen aan de basisschool in Kankarpura:

  • 64 schriften
  • 64 pennen

Kinderen zoveel mogelijk ondersteunen zodat ze toegang hebben tot onderwijs, ongeacht de plaats waar hun wieg staat, is één van de doelen die Stichting Jakoeb nastreeft. Met deze donatie hoopt de stichting hierin een beschieden bijdrage te leveren.

Document


In een wereld vol uitdagingen en ongelijkheden, blijft Stichting Jakoeb onverschrokken voor de rechten en het welzijn van elk kind. Onze missie is duidelijk, onze visie onwrikbaar: een toekomst waarin kinderen bloeien in een veilige, liefdevolle omgeving met gelijke kansen.

Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Samen kunnen we een verschil maken. Jouw steun, hoe klein ook, kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen en ons kunt steunen:

  • Financiële donaties: Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het verwezenlijken van onze missie.
  • Vrijwilligerswerk: Word een betrokken vrijwilliger en maak direct een verschil in het leven van kinderen.
  • Bewustwording verspreiden: Help ons onze boodschap te verspreiden, zodat meer mensen zich bewust worden van kinderrechten en het belang van onze missie.

Bezoek onze pagina Hoe kan je ons steunen op onze website voor meer informatie en om een bijdrage te leveren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind een hoopvolle toekomst tegemoet gaat, waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.