In dit beleidsplan delen wij graag met u onze missie, visie, ambities en belangrijke aspecten van onze organisatie. Met transparantie als leidraad willen we u inzicht geven in hoe we ons met toewijding inzetten voor een hoopvolle toekomst voor kinderen.

Hoofdstuk 1 vormt het fundament van onze stichting en gaat in op verschillende essentiële aspecten, zoals onze statutaire doelstelling, het belang van onze organisatie, het bestuur, beloningsbeleid, gedragscode, vergadercyclus, en administratie. We leggen uit waarom we zonder winstoogmerk werken en waarom de ANBI-status voor ons van cruciaal belang is.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we onze missie en visie. Deze vormen de kern van ons bestaan en geven richting aan al onze inspanningen. We willen u laten zien hoe we onze passie voor kinderwelzijn en gelijke kansen vertalen naar een concrete visie voor de toekomst.

Ambities staan centraal in Hoofdstuk 3. Hierin nemen we u mee in onze diverse projecten, waaronder educatieve ondersteuning, bewustwordingscampagnes voor kinderrechten en onze inspanningen om kinderen zelfredzaam te maken. We benadrukken ook ons verantwoordingsbeleid en het belang van fondsenwerving om onze doelen te verwezenlijken.

Hoofdstuk 4 belicht de kansen en bedreigingen die we als stichting tegenkomen. Hier willen we laten zien hoe we ons bewust zijn van de omgeving waarin we opereren en hoe we met uitdagingen omgaan.

Tot slot, in Hoofdstuk 5, delen we ons communicatiebeleid. We leggen uit hoe we onze boodschap verspreiden, samenwerken met onze achterban, en het belang van transparante en effectieve communicatie.

Wij geloven dat elk kind het recht heeft op een gezonde en veilige toekomst. Door middel van dit beleidsdocument willen we onze inzet en toewijding voor kinderen in nood met u delen. Samen kunnen we een verschil maken en werken aan een hoopvolle toekomst voor kinderen, waarin ze de steun, liefde en kansen krijgen die ze verdienen.

Dank u voor uw interesse in Stichting Jakoeb. Samen kunnen we een positieve impact creëren en een wereld bouwen waarin kinderen floreren en hun dromen verwezenlijken.

U kunt het volledige beleidsplan hieronder downloaden om meer te ontdekken over onze inspanningen en de impact die we nastreven:

Beleidsdocument-definitief