Doelstellingen

Het doel van Stichting Jakoeb is het bevorderen van het algehele welzijn van kinderen door het waarborgen van gelijke kansen en het respecteren van de rechten van ieder kind.

We geloven sterk in het recht van ieder kind om dezelfde kansen te krijgen om te groeien, te leren en hun volledige potentieel te bereiken. We willen ervoor zorgen dat geen enkel kind wordt buitengesloten of benadeeld vanwege sociaaleconomische factoren, geslacht, ras, etniciteit, religie of enige andere eigenschap.

Daarnaast zetten we ons in voor het respecteren van de rechten van ieder kind, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Elk kind heeft het recht om te worden gehoord, om te worden beschermd tegen geweld, om te worden voorzien van gezondheidszorg en onderwijs, om te leven in een veilige omgeving, en om te groeien in een liefdevolle en ondersteunende gemeenschap.

We begrijpen dat kinderrechten universeel zijn en gelden voor alle kinderen, waar ter wereld ze zich ook bevinden. We zetten ons in voor het bevorderen van deze rechten, niet alleen in de gemeenschappen waar we direct invloed hebben, maar ook door bewustwording te verspreiden en anderen aan te moedigen om deze rechten te respecteren en te beschermen.

Hoewel we op dit moment voornamelijk ondersteuning bieden door het verstrekken van materiële goederen, geloven we dat het waarborgen van gelijke kansen en het respecteren van kinderrechten ook onderliggende principes zijn die ons werk beïnvloeden. We streven ernaar om deze waarden in alle aspecten van onze inspanningen te integreren en te blijven groeien als een organisatie die het welzijn en de rechten van elk kind hoog in het vaandel heeft staan.