Doelstellingen

Het doel van Stichting Jakoeb is het bevorderen van het algehele welzijn van kinderen door het waarborgen van gelijke kansen en het respecteren van de rechten van ieder kind.

We geloven sterk in het recht van ieder kind om dezelfde kansen te krijgen om te groeien, te leren en hun volledige potentieel te bereiken. We willen ervoor zorgen dat geen enkel kind wordt buitengesloten of benadeeld vanwege sociaaleconomische factoren, geslacht, ras, etniciteit, religie of enige andere eigenschap.

Daarnaast zetten we ons in voor het respecteren van de rechten van ieder kind, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Elk kind heeft het recht om te worden gehoord, om te worden beschermd tegen geweld, om te worden voorzien van gezondheidszorg en onderwijs, om te leven in een veilige omgeving, en om te groeien in een liefdevolle en ondersteunende gemeenschap.

We begrijpen dat kinderrechten universeel zijn en gelden voor alle kinderen, waar ter wereld ze zich ook bevinden. We zetten ons in voor het bevorderen van deze rechten, niet alleen in de gemeenschappen waar we direct invloed hebben, maar ook door bewustwording te verspreiden en anderen aan te moedigen om deze rechten te respecteren en te beschermen.

Hoewel we op dit moment voornamelijk ondersteuning bieden door het verstrekken van materiële goederen, geloven we dat het waarborgen van gelijke kansen en het respecteren van kinderrechten ook onderliggende principes zijn die ons werk beïnvloeden. We streven ernaar om deze waarden in alle aspecten van onze inspanningen te integreren en te blijven groeien als een organisatie die het welzijn en de rechten van elk kind hoog in het vaandel heeft staan.

Logo

Het logo van Stichting Jakoeb is een reflectie van onze missie en visie. Het toont zorgvuldig geïllustreerde handen die een wereld omringen waarop een jongen en een meisje staan, een beeld dat de bescherming en ondersteuning symboliseert die we willen bieden aan alle kinderen overal ter wereld. Deze kinderen, hand in hand, staan voor de eenheid en de gelijkheid die we nastreven, terwijl de hele wereld in de omhelzende handen ligt, wat onze toewijding aan universele kinderrechten weerspiegelt. Op het logo staat een pad waarop kinderen lopen, een metafoor voor hun levensreis. Wij begeleiden ze op dit pad, bieden steun en zekerheid, zodat ze met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen treden.

Elk element in dit logo is doordrenkt van onze kernboodschap: elk kind verdient een gezonde, veilige en liefdevolle omgeving om te groeien, te leren en te bloeien. Het is een belofte van hoop en steun, een belofte dat Stichting Jakoeb er is om een gemeenschap te bouwen waarin kinderen zich gewaardeerd voelen en waar hun rechten niet alleen worden erkend maar ook actief worden bevorderd.

De handen die de wereld vasthouden, zijn een toezegging aan ouders, verzorgers en aan de maatschappij dat wij samen de verantwoordelijkheid delen om kinderen een toekomst te bieden waarin hun potentieel niet wordt beperkt door sociale of economische barrières. Ons logo is meer dan een beeldmerk; het is een belichaming van onze drijfveer om elke dag een positieve impact te hebben op de levens van kinderen. Het vertegenwoordigt onze droom van een wereld waar elk kind de kans krijgt om een hoopvolle en bijdragende toekomst tegemoet te gaan.