Ontstaansgeschiedenis van Stichting Jakoeb

De inspirerende geschiedenis van onze stichting begint met het diepgewortelde geloof dat ieder kind een gezonde toekomst verdient. Stichting Jakoeb is opgericht vanuit een persoonlijke ervaring, waarin een 5-jarig meisje in een weeshuis in Suriname droomde van een betere wereld. Een wereld waarin ze meer was dan slechts een nummer, waarin ze liefde en aandacht ontving, en waar haar basisbehoeften, zoals gezonde voeding en veiligheid, werden vervuld.

Deze ervaringen vormden de drijvende kracht achter de oprichting van onze stichting. We zijn vastbesloten om ons in te zetten voor het welzijn van kinderen, en hoewel we momenteel beperkte middelen hebben, bieden we een vorm van ondersteuning die het verschil kan maken in hun leven. Onze huidige inspanningen omvatten het verzamelen en doneren van kleding, schoenen, schoolbenodigdheden en speelgoed aan kinderen die het het hardst nodig hebben.

Maar ons doel gaat verder dan alleen materiële steun. We streven naar gelijke kansen voor elk kind en het respecteren van hun rechten, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. We willen bewustwording creëren bij zowel kinderen als volwassenen over deze rechten, zodat kinderen empowered worden om voor zichzelf op te komen en volwassenen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in de zorg voor kinderen.

Hoewel we ons bewust zijn van de beperkingen van onze huidige middelen, zien we onze rol als cruciaal in het voldoen aan de fysiologische behoeften van kinderen – hun basisbehoeften om te overleven. We geloven dat alleen wanneer kinderen zich veilig en verzorgd voelen, ze de kans krijgen om te groeien en te bloeien, en zich te richten op hun persoonlijke ontwikkeling.

Met onze donaties streven we ernaar om deze kinderen vertrouwen te geven en hen te ondersteunen in hun reis naar zelfontplooiing. We geloven dat dit het begin is van hun weg naar succes en hun bijdrage aan de samenleving. Uw vrijgevigheid kan een wereld van verschil maken voor deze kinderen, hen de hoop bieden op een betere toekomst en het gevoel geven dat ze erbij horen.

Als u gelooft dat alle kinderen dezelfde kansen verdienen, zoals u en ik dat hebben gehad, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan onze missie. Of het nu met hulpgoederen of een financiële bijdrage is, uw steun is van onschatbare waarde en zal een blijvende impact hebben op het leven van deze kinderen.

Namens Stichting Jakoeb, willen we u hartelijk bedanken voor uw vrijgevigheid en medeleven. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van deze kinderen en bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor elk kind.