In dit onderzoek is de impact van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (CRC) onderzocht vanuit antropologische, juridische en sociologische perspectieven in verschillende landen.

Vanuit een antropologisch oogpunt is gekeken naar hoe cultuur het recht beïnvloedt en dilemma’s creëert voor staten bij het omgaan met hun verantwoordelijkheid om zowel de integriteit van de staat te beschermen als de rechten van het kind te waarborgen.

Vanuit een juridisch perspectief is de sociaaleconomische impact van kindermishandeling onderzocht in landen met zowel hoge als lage inkomens over de hele wereld.

Tot slot is vanuit een sociologische benadering onderzocht hoe de rechtssociologie het dagelijks leven van gewone burgers beïnvloedt.

Hieronder kunt u het artikel teruglezen in het Engels.

A case study of how legal anthropology, a critical legal approach and legal sociology bring to light different aspects of the CRC.

From a legal anthropological approach I have chosen two articles in which the authors throw light on how culture enters the horizon of law and creates dilemmas for States of how to deal with their responsibilities to protect the integrity of the state, on the one hand, and the protection of the rights of children, on the other hand.

From an critical legal approach both articles  discuss the serious socioeconomic impact that Child Maltreatment (CM) has on a society in high- and low income countries around the world.

For the final approach (a sociological approach) I have chosen two articles in which the authors throw light on how sociology of law impacts everyday life of ordinary citizens.

You can find the article here