Stichting Jakoeb heeft voor dit project het volgende verzoek ontvangen van Kasdi O’nill:

Ik ben O’nill Kasdi, 45 jaar oud en woon al sinds mijn geboorte op Lelydorp. Heel veel gezinnen hebben het vreselijk moeilijk op dit moment. Dit komt door de slechte economische situatie in het land alsook de covid-19 pandemie die alles erger maken. Mensen verliezen hun banen doordat bedrijven en winkels sluiten, omdat er geen koopkracht is. In mijn omgeving heb je ook nog mensen die leven van klein landbouw. Door de koopkrachtmindering en sluiting van de markten, vanwege covid -19 kunnen ze hun waar niet kwijt. Ook door de veranderde weersomstandigheden hebben ze vaak een slechte oogst.

Het schooljaar is onlangs begonnen en ik zie ouders die nog geen schoolspullen kunnen aanschaffen voor hun kinderen.
Elke donatie zou welkom zijn, zodat wij deze gezinnen een helpende kunnen bieden. Indien er gedoneerd wordt, wil ik de donaties geven aan de gezinnen die het hardst nodig hebben.

Hoe ga ik te werk?
Op dit moment ben ik als Ressortraadslid bezig tezamen met het bestuursdienst van Lelydorp om huis aan huis de gezinnen te registreren die het moeilijk hebben. Deze gezinnen krijgen namens de regering dan een voedselpakket als steun. Doordat ik nauw betrokken bent ermee, heb ik ook kunnen identificeren welke gezinnen het hardst hebben.

In het verleden heb ik al tezamen met een paar vrienden vaker goederen en spullen ingezameld uit ons eigen middelen en die goederen verdeeld aan de gezinnen in de buurt die het nodig hebben. Dit kunnen wij helaas niet meer doen, omdat wij het zelf ook niet meer kunnen permitteren vanwege de huidige crisis situatie.

Om zo transparant mogelijk te werk te gaan, zal mede met hun toestemming zoveel als mogelijk foto’s worden gemaakt en opgestuurd naar onze contactpersoon mevr Tina met eventueel wat achtergrondinformatie van de behoeftigen.

Met bovengenoemde vrienden zal ik de goederen selecteren en verdelen aan de behoeftigen. Van hieruit wil ik alvast de donateurs en potentiële donateurs uit het diepst van mijn hart bedanken. Uw donatie gaat zeker naar de meest behoeftigen en de Here zal U rijkelijk zegenen.

Met Vriendelijke Groet,
Kasdi O’nill


De volgende donaties zijn ontvangen voor dit project:

1) Donaties ontvangen van Esra Keskin Ozdemir 

De stichting wilt Esra Keskin Ozdemir bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

2) Donaties ontvangen van een anonieme donateur

De donateur van de kleding en speelgoed wilt anoniem blijven. De stichting wilt u bedanken voor uw donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

4) Donaties ontvangen van Ashna Bhageloe

De stichting wilt Ashna Bhageloe bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

———————————————————————————————————-
Verscheping van de gedoneerde goederen
De ontvangen goederen die hiervoor zijn genoemd zijn naar Suriname verscheept.

De stichting wilt de volgende personen bedanken voor het helpen realiseren van dit project:

  • Esra Keskin Ozdemir;
  • Ashna Bhageloe;
  • Andere donateurs die anoniem wensen te blijven;
  • Speciale dank aan Rajshree Biere voor het delen van de kosten van verscheping (50 euro);
  • Speciale dank aan Shyam Anroedh, eigenaar van SME Shipping, voor het ophalen van de goederen (Voor meer informatie omtrent SME Shipping kunt u terecht op: www.smeshipping.nl). De totale kosten voor de verscheping bedragen 292,50 euro.

Factuur 2020593

Distributie van de gedoneerde spullen in Suriname door Kasdi O’nill

Hieronder vindt u de foto’s terug waarop de gedoneerde spullen worden gesorteerd in Suriname:

Hieronder vindt u de foto’s terug van de gedoneerde spullen aan kinderen die op Lelydorp wonen:

————————————————————————————————————–

Het verhaal achter de oprichting van stichting Jakoeb:

Ieder kind verdient een gezonde toekomst! Dit is een onderwerp die Stichting Jakoeb aan het hart gaat. Investeringen in het welzijn van kinderen zijn essentieel om een gezonde en kansrijke toekomst te waarborgen. Het welzijn van een kind kan positief worden beïnvloed wanneer een kind voorzien wordt in zijn of haar basisbehoeften zoals gezonde voeding en een verzorgende maar vooral veilige omgeving.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: het kinderrechtenverdrag) moet de belangrijkste inspiratiebron zijn voor staten die het verdrag geratificeerd hebben om overheidsmaatregelen te nemen die het welzijn van kinderen bevorderen, zodat kinderen kunnen werken aan een gezonde toekomst. Ondanks het feit dat 196 landen partij zijn bij het kinderrechtenverdrag, worden de basisrechten van kinderen in de meeste landen niet gerespecteerd. Een voorbeeld hiervan is Suriname.

Tot mijn 20ste levensjaar heb ik in Suriname gewoond. Bang, verdriet en eenzaam waren sleutelwoorden voor mij als een 5-jarige meisje waarvan de ouders gescheiden waren en ik het maar moest zien te redden in een weeshuis voor kinderen waar elke gezicht een vreemde was. Kijkend naar de sterrenhemel zat ik elke avond te fantaseren naar een wereld waar ik naartoe kon gaan waar ik minimaal Tina mocht heten en niet nummer 10 omdat ik op bed nummer 10 sliep. Een wereld waar ik aan iemand anders dan, Vlekje de straathond die even bij mij kwam liggen om geaaid te worden, mocht vertellen hoeveel ik elke seconde van mijn leven de liefde van mijn ouders, familie en vrienden miste. Een wereld waar ik niet geslagen zou worden als ik om een tweede keer om eten vroeg omdat ik maar recht had op één maaltijd per dag. Ondanks alle ellende was er toch een lichtpuntje in het duisternis!

Tijdens mijn verblijf in het weeshuis ontving ik 1 keer per maand donaties (kleding, schoenen, pennen, schriften en speelgoed) van mensen die op basis van hun geloofsovertuiging of een feestaangelegenheid (verjaardag of religieuze feesten) doneerden. Ik kan mij herinneren dat ik elke maand uitkeek naar de de dag waarop de donateurs langs zouden komen omdat ik op die dag nieuwe kleding, speelgoed, schoolbenodigdheden, een zakcentje én aandacht kreeg ook al was het maar voor korte duur. Het was voor mij de mooiste dag van de maand.

Deze ervaringen hebben geleid tot de oprichting van Stichting Jakoeb. Het doel van de stichting is om zich in de ruimst mogelijke mate in te zetten voor het bevorderen van het welzijn van kinderen. Dit doel wordt door de stichting op twee manieren gerealiseerd. Ten eerste wilt de stichting door middel van het schrijven van artikelen volwassenen en kinderen bewust maken van de rechten die een kind heeft. Niet alleen kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen maar ook voor volwassenen is het van essentieel belang dat ze weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen bij het grootbrengen van een kind. Ten tweede verleent de stichting materiële bijstand en ondersteuning aan kinderen door textiel, schoolmateriaal, speelgoed en levensmiddelen te verzamelen en deze aan kinderen te doneren die het het hardst nodig hebben.

Ik ben mij ervan bewust dat het enkel doneren van kleding, schoenen, medicijnen en geld niet bijdraagt aan een levensstandaard die toereikend is voor de algemene ontwikkeling van een kind. Mijn korte termijn doel is echter om kinderen te voorzien in hun primaire behoeften. Ik geloof heilig in de theorie van Maslow. Volgens de vijf fasen model van Maslow bereiken mensen verschillende fase van de hiërarchie in hun leven, en op verschillende momenten kunnen ze in een bepaald fase een tekort ervaren. Wanneer dit gebeurt, zal men vaak tijdelijk het streven naar een hoger fase in de piramide staken om aan die ene tekortkomende behoefte te voldoen.

Maslow stelde dat de eerste behoefte de fysiologische behoefte is. Dit zijn basisbehoeften om te overleven zoals lucht, eten, drinken, onderdak, kleding, warmte en slaap. Als aan deze behoeften niet wordt voldaan, kan het menselijk lichaam niet optimaal functioneren. Naar mijn mening kunnen kinderen alleen doorgroeien naar de volgende fase in hun leven en een bijdrage leveren aan de samenleving als ze goed worden voorzien in hun primaire behoeften, namelijk de fysiologische behoeften.

Ik ben er sterk van overtuigd dat we ze samen kunnen helpen om de verschillende stadia van de hiërarchie te bereiken, om zo uiteindelijk een succesvol leven te kunnen leiden. Als onze donaties ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf, dan hebben we samen een klein verschil gemaakt in hun leven. Dit betekent dat we hen de kans bieden om te werken aan de volgende fasen van hun persoonlijke ontwikkeling. Na de eerste fase kunnen zij zich stap voor stap verder ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving, wetende dat zij dezelfde rechten hebben als anderen en ook zij tot de samenleving behoren.

Als u vindt dat alle kinderen een kans verdienen in het leven zoals u en ik dat hebben gehad, dan wil ik u uit het diepste van mijn hart vragen om te helpen. U bent van harte welkom om een ​​donatie te doen, hetzij met hulpgoederen, hetzij door een financiële bijdrage te leveren.

Namens de stichting wil ik u alvast bedanken voor uw vrijgevigheid.