Stichting Jakoeb heeft voor dit project het volgende verzoek ontvangen van Kasdi O’nill:

Ik ben O’nill Kasdi, 45 jaar oud en woon al sinds mijn geboorte op Lelydorp. Heel veel gezinnen hebben het vreselijk moeilijk op dit moment. Dit komt door de slechte economische situatie in het land alsook de covid-19 pandemie die alles erger maken. Mensen verliezen hun banen doordat bedrijven en winkels sluiten, omdat er geen koopkracht is. In mijn omgeving heb je ook nog mensen die leven van klein landbouw. Door de koopkrachtmindering en sluiting van de markten, vanwege covid -19 kunnen ze hun waar niet kwijt. Ook door de veranderde weersomstandigheden hebben ze vaak een slechte oogst.

Het schooljaar is onlangs begonnen en ik zie ouders die nog geen schoolspullen kunnen aanschaffen voor hun kinderen.
Elke donatie zou welkom zijn, zodat wij deze gezinnen een helpende kunnen bieden. Indien er gedoneerd wordt, wil ik de donaties geven aan de gezinnen die het hardst nodig hebben.

Hoe ga ik te werk?
Op dit moment ben ik als Ressortraadslid bezig tezamen met het bestuursdienst van Lelydorp om huis aan huis de gezinnen te registreren die het moeilijk hebben. Deze gezinnen krijgen namens de regering dan een voedselpakket als steun. Doordat ik nauw betrokken bent ermee, heb ik ook kunnen identificeren welke gezinnen het hardst hebben.

In het verleden heb ik al tezamen met een paar vrienden vaker goederen en spullen ingezameld uit ons eigen middelen en die goederen verdeeld aan de gezinnen in de buurt die het nodig hebben. Dit kunnen wij helaas niet meer doen, omdat wij het zelf ook niet meer kunnen permitteren vanwege de huidige crisis situatie.

Om zo transparant mogelijk te werk te gaan, zal mede met hun toestemming zoveel als mogelijk foto’s worden gemaakt en opgestuurd naar onze contactpersoon mevr Tina met eventueel wat achtergrondinformatie van de behoeftigen.

Met bovengenoemde vrienden zal ik de goederen selecteren en verdelen aan de behoeftigen. Van hieruit wil ik alvast de donateurs en potentiële donateurs uit het diepst van mijn hart bedanken. Uw donatie gaat zeker naar de meest behoeftigen en de Here zal U rijkelijk zegenen.

Met Vriendelijke Groet,
Kasdi O’nill


De volgende donaties zijn ontvangen voor dit project:

1) Donaties ontvangen van Esra Keskin Ozdemir 

De stichting wilt Esra Keskin Ozdemir bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

2) Donaties ontvangen van een anonieme donateur

De donateur van de kleding en speelgoed wilt anoniem blijven. De stichting wilt u bedanken voor uw donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

4) Donaties ontvangen van Ashna Bhageloe

De stichting wilt Ashna Bhageloe bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.


Verscheping van de gedoneerde goederen

De ontvangen goederen die hiervoor zijn genoemd zijn naar Suriname verscheept.

De stichting wilt de volgende personen bedanken voor het helpen realiseren van dit project:

  • Esra Keskin Ozdemir;
  • Ashna Bhageloe;
  • Andere donateurs die anoniem wensen te blijven;
  • Speciale dank aan Rajshree Biere voor het delen van de kosten van verscheping (50 euro);
  • Speciale dank aan Shyam Anroedh, eigenaar van SME Shipping, voor het ophalen van de goederen (Voor meer informatie omtrent SME Shipping kunt u terecht op: www.smeshipping.nl). De totale kosten voor de verscheping bedragen 292,50 euro.
Factuur 2020593

Distributie van de gedoneerde spullen in Suriname door Kasdi O’nill

Hieronder vindt u de foto’s terug waarop de gedoneerde spullen worden gesorteerd in Suriname:

Hieronder vindt u de foto’s terug van de gedoneerde spullen aan kinderen die op Lelydorp wonen:


In een wereld vol uitdagingen en ongelijkheden, blijft Stichting Jakoeb onverschrokken voor de rechten en het welzijn van elk kind. Onze missie is duidelijk, onze visie onwrikbaar: een toekomst waarin kinderen bloeien in een veilige, liefdevolle omgeving met gelijke kansen.

Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Samen kunnen we een verschil maken. Jouw steun, hoe klein ook, kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen en ons kunt steunen:

  • Financiële donaties: Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het verwezenlijken van onze missie.
  • Vrijwilligerswerk: Word een betrokken vrijwilliger en maak direct een verschil in het leven van kinderen.
  • Bewustwording verspreiden: Help ons onze boodschap te verspreiden, zodat meer mensen zich bewust worden van kinderrechten en het belang van onze missie.

Bezoek onze pagina Hoe kan je ons steunen op onze website voor meer informatie en om een bijdrage te leveren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind een hoopvolle toekomst tegemoet gaat, waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.