De volgende donaties zijn ontvangen voor dit project:

1) Donaties ontvangen in Januari 2020

De donateur van de kleding en speelgoed wilt anoniem blijven. De stichting wilt u bedanken voor uw donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

2) Donaties ontvangen in Januari 2020

De donateur van de kleding en speelgoed wilt anoniem blijven. De stichting wilt u bedanken voor uw donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

3) Donaties ontvangen in Januari 2020

De stichting wilt Sarah Reitema bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

4) Donaties ontvangen in februari 2020

De stichting wilt Sarah Reitema bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

Aangezien de verzendkosten voor grote spullen zoals een babybox of kinderwagens hoog zijn en Stichting Jakoeb deze kosten op dit moment niet kan betalen, zijn de ingezamelde kleding, schoenen en schoolmaterialen gedoneerd aan iemand die anoniem wilt blijven en de spullen goed kan gebruiken.

Verscheping van de gedoneerde goederen

De ontvangen goederen die hiervoor zijn genoemd (November 2019, Januari 2020 en Februari 2020) zijn naar Suriname verscheept.

De stichting wilt de volgende personen bedanken voor het helpen realiseren van dit project:

  • Sarah Reitema voor het doneren van de goederen;
  • Speciale dank aan Sarah Reitema voor het delen van de kosten van verscheping;
  • Speciale dank aan Paulien van der Hoeven voor het delen van de kosten van verscheping;
  • Speciale dank aan Shyam Anroedh, eigenaar van SME Shipping, voor het ophalen van de goederen (Voor meer informatie omtrent SME Shipping kunt u terecht op: www.smeshipping.nl). De totale kosten voor de verscheping bedragen103 euro.

Distributie van de gedoneerde spullen in Suriname door Cheryl Jakoeb

De goederen zijn door Cheryl Jakoeb gedoneerd aan Stichting Hoop voor kinderen en Stichting Huber.

Dank Cheryl Jakoeb voor uw medewerking!


1) Stichting Hoop voor kinderen
Stichting Hoop voor Kinderen is opgericht op 12 mei 2017 en is een non-profit organisatie. De kinderen die worden gehuisvest zijn afkomstig van justitiële autoriteiten. De stichting is erkend door het Ministerie van Justitie en Politie en zorgt voor kinderen die onder andere besmet zijn met HIV, fysiek mishandeld zijn geweest, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben of kinderen die uit andere crisissituaties komen. Kijk voor meer informatie op: hoopvoorkinderen.com

Hieronder vindt u de foto’s terug van de donatie aan Stichting Hoop voor kinderen:


2) Mr. Huber Stichting

Mr. Huber Stichting zet zich in voor kinderen met een (meervoudige) beperking en voert voogdijschap uit voor kinderen van 0-21 jaar; onderwijs en opvang.

De initiatiefnemer van de stichting is de kinderrechter Mr. Cees Huber. Tijdens zijn werk werd hij dagelijks geconfronteerd met de hartverscheurende problemen waar kinderen, waarvoor niemand kon of wilde zorgen, tegen aanliepen. De Surinaamse wetgeving voorzag namelijk niet in de mogelijkheid om een voogd te benoemen nadat ouders uit de ouderlijke macht waren gezet. Vooral als ze gehandicapt, moeilijk konden leren of seksueel misbruikt waren, was er niets of niemand die zich hun lot aantrok, zulke kinderen gingen een mensonwaardig bestaan tegemoet. Omdat Mr. Cees Huber de schrijnende toestanden waarin de getroffen kinderen moesten opgroeien, niet langer wilde accepteren, besloot hij om een werkgroep op te zetten die met een oplossing moest komen. Uit deze werkgroep is in 1985 de Mr. Huber Stichting ontstaan. Mr. Cees Huber is de geestesvader. Helaas, mocht hij de de vruchten van z’n inzet niet aanschouwen, vlak voor de officiële oprichting van de stichting kwam hij te overlijden. Als eerbetoon werd de stichting naar hem vernoemd.

Op 10 juli 2015 is er een dependance te Commewijne geopend. Om een groot gat op te vullen, zijn ze in Commewijne begonnen met een 24-uurs opvang voor jongeren met een beperking. Na hun 18e moeten kinderen in kinderhuizen doorstromen, maar de mogelijkheden zijn beperkt en de meeste huizen overvol. Ook bieden zij in Commewijne dagopvang. Voor meer informatie kunt u terecht op hun facebook pagina of homepage.

Hieronder vindt u de foto’s terug van de donatie aan Mr. Huber Stichting:


In een wereld vol uitdagingen en ongelijkheden, blijft Stichting Jakoeb onverschrokken voor de rechten en het welzijn van elk kind. Onze missie is duidelijk, onze visie onwrikbaar: een toekomst waarin kinderen bloeien in een veilige, liefdevolle omgeving met gelijke kansen.

Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Samen kunnen we een verschil maken. Jouw steun, hoe klein ook, kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen en ons kunt steunen:

  • Financiële donaties: Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het verwezenlijken van onze missie.
  • Vrijwilligerswerk: Word een betrokken vrijwilliger en maak direct een verschil in het leven van kinderen.
  • Bewustwording verspreiden: Help ons onze boodschap te verspreiden, zodat meer mensen zich bewust worden van kinderrechten en het belang van onze missie.

Bezoek onze pagina Hoe kan je ons steunen op onze website voor meer informatie en om een bijdrage te leveren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind een hoopvolle toekomst tegemoet gaat, waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.