De volgende donaties zijn ontvangen voor dit project:

1) Donaties ontvangen in Januari 2020

De donateur van de kleding en speelgoed wilt anoniem blijven. De stichting wilt u bedanken voor uw donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

2) Donaties ontvangen in Januari 2020

De donateur van de kleding en speelgoed wilt anoniem blijven. De stichting wilt u bedanken voor uw donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

3) Donaties ontvangen in Januari 2020

De stichting wilt Sarah Reitema bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

4) Donaties ontvangen in februari 2020

De stichting wilt Sarah Reitema bedanken voor haar donatie. Met uw donatie geeft u kinderen die onder de armoedegrens leven een kans op een betere toekomst. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.

Aangezien de verzendkosten voor grote spullen zoals een babybox of kinderwagens hoog zijn en Stichting Jakoeb deze kosten op dit moment niet kan betalen, zijn de ingezamelde kleding, schoenen en schoolmaterialen gedoneerd aan iemand die anoniem wilt blijven en de spullen goed kan gebruiken.

——————————————————————————————————–
Verscheping van de gedoneerde goederen

De ontvangen goederen die hiervoor zijn genoemd (November 2019, Januari 2020 en Februari 2020) zijn naar Suriname verscheept.

De stichting wilt de volgende personen bedanken voor het helpen realiseren van dit project:

  • Sarah Reitema voor het doneren van de goederen;
  • Speciale dank aan Sarah Reitema voor het delen van de kosten van verscheping;
  • Speciale dank aan Paulien van der Hoeven voor het delen van de kosten van verscheping;
  • Speciale dank aan Shyam Anroedh, eigenaar van SME Shipping, voor het ophalen van de goederen (Voor meer informatie omtrent SME Shipping kunt u terecht op: www.smeshipping.nl). De totale kosten voor de verscheping bedragen103 euro.

———————————————————————————
Distributie van de gedoneerde spullen in Suriname door Cheryl Jakoeb

De goederen zijn door Cheryl Jakoeb gedoneerd aan Stichting Hoop voor kinderen en Stichting Huber.

Dank Cheryl Jakoeb voor uw medewerking!


1) Stichting Hoop voor kinderen
Stichting Hoop voor Kinderen is opgericht op 12 mei 2017 en is een non-profit organisatie. De kinderen die worden gehuisvest zijn afkomstig van justitiële autoriteiten. De stichting is erkend door het Ministerie van Justitie en Politie en zorgt voor kinderen die onder andere besmet zijn met HIV, fysiek mishandeld zijn geweest, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben of kinderen die uit andere crisissituaties komen. Kijk voor meer informatie op: hoopvoorkinderen.com

Hieronder vindt u de foto’s terug van de donatie aan Stichting Hoop voor kinderen:


2) Mr. Huber Stichting

Mr. Huber Stichting zet zich in voor kinderen met een (meervoudige) beperking en voert voogdijschap uit voor kinderen van 0-21 jaar; onderwijs en opvang.

De initiatiefnemer van de stichting is de kinderrechter Mr. Cees Huber. Tijdens zijn werk werd hij dagelijks geconfronteerd met de hartverscheurende problemen waar kinderen, waarvoor niemand kon of wilde zorgen, tegen aanliepen. De Surinaamse wetgeving voorzag namelijk niet in de mogelijkheid om een voogd te benoemen nadat ouders uit de ouderlijke macht waren gezet. Vooral als ze gehandicapt, moeilijk konden leren of seksueel misbruikt waren, was er niets of niemand die zich hun lot aantrok, zulke kinderen gingen een mensonwaardig bestaan tegemoet. Omdat Mr. Cees Huber de schrijnende toestanden waarin de getroffen kinderen moesten opgroeien, niet langer wilde accepteren, besloot hij om een werkgroep op te zetten die met een oplossing moest komen. Uit deze werkgroep is in 1985 de Mr. Huber Stichting ontstaan. Mr. Cees Huber is de geestesvader. Helaas, mocht hij de de vruchten van z’n inzet niet aanschouwen, vlak voor de officiële oprichting van de stichting kwam hij te overlijden. Als eerbetoon werd de stichting naar hem vernoemd.

Op 10 juli 2015 is er een dependance te Commewijne geopend. Om een groot gat op te vullen, zijn ze in Commewijne begonnen met een 24-uurs opvang voor jongeren met een beperking. Na hun 18e moeten kinderen in kinderhuizen doorstromen, maar de mogelijkheden zijn beperkt en de meeste huizen overvol. Ook bieden zij in Commewijne dagopvang. Voor meer informatie kunt u terecht op hun facebook pagina of homepage.

Hieronder vindt u de foto’s terug van de donatie aan Mr. Huber Stichting:

————————————————————————————————————

Het verhaal achter de oprichting van stichting Jakoeb:

Ieder kind verdient een gezonde toekomst! Dit is een onderwerp die Stichting Jakoeb aan het hart gaat. Investeringen in het welzijn van kinderen zijn essentieel om een gezonde en kansrijke toekomst te waarborgen. Het welzijn van een kind kan positief worden beïnvloed wanneer een kind voorzien wordt in zijn of haar basisbehoeften zoals gezonde voeding en een verzorgende maar vooral veilige omgeving.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: het kinderrechtenverdrag) moet de belangrijkste inspiratiebron zijn voor staten die het verdrag geratificeerd hebben om overheidsmaatregelen te nemen die het welzijn van kinderen bevorderen, zodat kinderen kunnen werken aan een gezonde toekomst. Ondanks het feit dat 196 landen partij zijn bij het kinderrechtenverdrag, worden de basisrechten van kinderen in de meeste landen niet gerespecteerd. Een voorbeeld hiervan is Suriname.

Tot mijn 20ste levensjaar heb ik in Suriname gewoond. Bang, verdriet en eenzaam waren sleutelwoorden voor mij als een 5-jarige meisje waarvan de ouders gescheiden waren en ik het maar moest zien te redden in een weeshuis voor kinderen waar elke gezicht een vreemde was. Kijkend naar de sterrenhemel zat ik elke avond te fantaseren naar een wereld waar ik naartoe kon gaan waar ik minimaal Tina mocht heten en niet nummer 10 omdat ik op bed nummer 10 sliep. Een wereld waar ik aan iemand anders dan, Vlekje de straathond die even bij mij kwam liggen om geaaid te worden, mocht vertellen hoeveel ik elke seconde van mijn leven de liefde van mijn ouders, familie en vrienden miste. Een wereld waar ik niet geslagen zou worden als ik om een tweede keer om eten vroeg omdat ik maar recht had op één maaltijd per dag. Ondanks alle ellende was er toch een lichtpuntje in het duisternis!

Tijdens mijn verblijf in het weeshuis ontving ik 1 keer per maand donaties (kleding, schoenen, pennen, schriften en speelgoed) van mensen die op basis van hun geloofsovertuiging of een feestaangelegenheid (verjaardag of religieuze feesten) doneerden. Ik kan mij herinneren dat ik elke maand uitkeek naar de de dag waarop de donateurs langs zouden komen omdat ik op die dag nieuwe kleding, speelgoed, schoolbenodigdheden, een zakcentje én aandacht kreeg ook al was het maar voor korte duur. Het was voor mij de mooiste dag van de maand.

Deze ervaringen hebben geleid tot de oprichting van Stichting Jakoeb. Het doel van de stichting is om zich in de ruimst mogelijke mate in te zetten voor het bevorderen van het welzijn van kinderen. Dit doel wordt door de stichting op twee manieren gerealiseerd. Ten eerste wilt de stichting door middel van het schrijven van artikelen volwassenen en kinderen bewust maken van de rechten die een kind heeft. Niet alleen kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen maar ook voor volwassenen is het van essentieel belang dat ze weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen bij het grootbrengen van een kind. Ten tweede verleent de stichting materiële bijstand en ondersteuning aan kinderen door textiel, schoolmateriaal, speelgoed en levensmiddelen te verzamelen en deze aan kinderen te doneren die het het hardst nodig hebben.

Ik ben mij ervan bewust dat het enkel doneren van kleding, schoenen, medicijnen en geld niet bijdraagt aan een levensstandaard die toereikend is voor de algemene ontwikkeling van een kind. Mijn korte termijn doel is echter om kinderen te voorzien in hun primaire behoeften. Ik geloof heilig in de theorie van Maslow. Volgens de vijf fasen model van Maslow bereiken mensen verschillende fase van de hiërarchie in hun leven, en op verschillende momenten kunnen ze in een bepaald fase een tekort ervaren. Wanneer dit gebeurt, zal men vaak tijdelijk het streven naar een hoger fase in de piramide staken om aan die ene tekortkomende behoefte te voldoen.

Maslow stelde dat de eerste behoefte de fysiologische behoefte is. Dit zijn basisbehoeften om te overleven zoals lucht, eten, drinken, onderdak, kleding, warmte en slaap. Als aan deze behoeften niet wordt voldaan, kan het menselijk lichaam niet optimaal functioneren. Naar mijn mening kunnen kinderen alleen doorgroeien naar de volgende fase in hun leven en een bijdrage leveren aan de samenleving als ze goed worden voorzien in hun primaire behoeften, namelijk de fysiologische behoeften.

Ik ben er sterk van overtuigd dat we ze samen kunnen helpen om de verschillende stadia van de hiërarchie te bereiken, om zo uiteindelijk een succesvol leven te kunnen leiden. Als onze donaties ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf, dan hebben we samen een klein verschil gemaakt in hun leven. Dit betekent dat we hen de kans bieden om te werken aan de volgende fasen van hun persoonlijke ontwikkeling. Na de eerste fase kunnen zij zich stap voor stap verder ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving, wetende dat zij dezelfde rechten hebben als anderen en ook zij tot de samenleving behoren.

Als u vindt dat alle kinderen een kans verdienen in het leven zoals u en ik dat hebben gehad, dan wil ik u uit het diepste van mijn hart vragen om te helpen. U bent van harte welkom om een ​​donatie te doen, hetzij met hulpgoederen, hetzij door een financiële bijdrage te leveren.

Namens de stichting wil ik u alvast bedanken voor uw vrijgevigheid.