Voor dit project heeft Esther Abed verzorgingsspullen gedoneerd bestemd voor zwangere vrouwen en de pasgeboren baby. De stichting wilt Esther Abed bedanken voor haar donatie. Met uw donatie heeft u moeder en baby geholpen die onder de armoedegrens leven. Uw bijdrage wordt door de stichting zeer gewaardeerd.


Verscheping van de gedoneerde goederen

De ontvangen goederen die hiervoor zijn genoemd zijn naar Suriname verscheept. De stichting wilt de volgende personen bedanken voor het helpen realiseren van dit project:

 • Ester Abed;
 • Speciale dank aan Shyam Anroedh, eigenaar van SME Shipping, voor het ophalen van de goederen (Voor meer informatie omtrent SME Shipping kunt u terecht op: www.smeshipping.nl). De totale kosten voor de verscheping bedragen 70 euro.

Factuur-2021369

Distributie van de gedoneerde spullen in Suriname door Kasdi O’nill


Hieronder vindt u de foto’s terug van de distributie van de gedoneerde spullen aan de RGD te Lelydorp. De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is een gezondheidsinstelling, die belast is met de primaire gezondheidszorg in Lelydorp.

Geschiedenis van de RGD:

In 1978 werd in Kazachstan, Rusland de verklaring van Alma-Ata tijdens de Internationale Conferentie aangaande Primaire Gezondheidszorg getekend. Deze conferentie vond plaats van 6-12 september 1978. Kern van de bijeenkomst was dat alle landen, gezondheidswerkers en de totale wereld gemeenschap, gezondheidszorg voor een ieder moeten bevorderen en waarborgen. Alle lid landen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (W.H.O.), dus ook Suriname committeerden zich hieraan. Afgesproken werd dat eerst de ontwikkelingslanden de aanzet hiertoe zouden geven. 
In navolging hiervan nam de toenmalige regering het besluit om een nieuwe dienst, de Regionaal Geneeskundige Dienst, op te zetten. De twee uitgangspunten waren:

 • het ter hand nemen dan wel versterken van de primaire gezondheidszorg.
 • het zoveel mogelijk loslaten van het werken in campagnes. Dit hield in dat taken die vroegerdoor het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) verricht en vanuit Paramaribo gemonitord werden, nu door de plaatselijke RGD polikliniek zouden worden overgenomen.

De Regionale Geneeskundige Dienst vervulde vanaf dat moment, voor een groot deel van Suriname de functie van verstrekker van primaire gezondheidszorg. Voor Groot-Paramaribo, deels aangevuld door het B.O.G. en voor wat betreft de curatieve zorg in de grotere gebieden, aangevuld door particuliere artsen. Dit betekende het inluiden van een reeks veranderingen, die zowel het uiterlijk als de dienstverlening van de nieuwe dienst aanzienlijk hebben verandert. Gestart werd met het sleutelen aan de naam. Per 1 september 1980 werden alle gouvernementspoliklinieken en gezondheidscentra ondergebracht onder de “nieuwe Dienst”. Zij kreeg een andere bestemming met daaraan gekoppeld een specifieke taakstelling namelijk het uitvoeren van de primaire gezondheidszorg. De praktijk leerde echter dat de benaming Regionaal Geneeskundige Dienst, associaties opriep met het geneeskundig handelen en niet met het bevorderen van de gezondheid. Hierop werd ingespeeld door de naam wederom te veranderen op 1 september 1981 in de “Regionale Gezondheidsdienst”.

Verzelfstandiging
Op 24 mei 1991 werden de statuten van de RGD gepubliceerd en werd deze officieel een stichting met als doel: 

 • het verlenen van gezondheidszorg en de daarmede verband houdende diensten, in de ruimste zin des woord, aan daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen;
 • het zich dienstbaar maken aan het medisch- en paramedisch onderwijs en aan de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap.
 •  het verder ontwikkelen van de gezondheidszorg. 

Bij de Regionale Gezondheidsdienst kan men ook voor verloskundige diensten terecht:

 • zwangerschapscontrole,
 • de mogelijkheid bestaat ook om poliklinisch te bevallen op de daarvoor aangegeven poliklinieken of gezondheidscentra van de RGD. 
 • De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd door de verloskundige en waar nodig in samenwerking met de huisarts die de cliënten/patiënten onderzoekt.

In een wereld vol uitdagingen en ongelijkheden, blijft Stichting Jakoeb onverschrokken voor de rechten en het welzijn van elk kind. Onze missie is duidelijk, onze visie onwrikbaar: een toekomst waarin kinderen bloeien in een veilige, liefdevolle omgeving met gelijke kansen.

Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Samen kunnen we een verschil maken. Jouw steun, hoe klein ook, kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen en ons kunt steunen:

 • Financiële donaties: Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het verwezenlijken van onze missie.
 • Vrijwilligerswerk: Word een betrokken vrijwilliger en maak direct een verschil in het leven van kinderen.
 • Bewustwording verspreiden: Help ons onze boodschap te verspreiden, zodat meer mensen zich bewust worden van kinderrechten en het belang van onze missie.

Bezoek onze pagina Hoe kan je ons steunen op onze website voor meer informatie en om een bijdrage te leveren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind een hoopvolle toekomst tegemoet gaat, waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.