Op 21 juni 2020 werd stichting Jakoeb (hierna: de stichting) benaderd door Oneal Kasdi, één van de bestuurders van Volleybal Club DELCO (hierna: DELCO) met de vraag of de stichting DELCO kan helpen met het vinden van donateurs die willen ondersteunen met onder andere ballen (volleyballen), kleding en schoenen.

Ondanks alle inzet om donaties op te halen voor DELCO (e-mails aan vele sportverenigingen/oproep via de WhatsApp/ GoFundMe pagina) is het Stichting Jakoeb niet gelukt om tweedehands kleding/schoenen of ballen voor de kinderen van DELCO op te halen. Dit is mede vanwege het feit dat vele (sport)stichtingen/verenigingen en donateurs hard getroffen zijn door de COVID pandemie.

Aangezien Stichting Jakoeb de kinderen van DELCO een warm hart toedraagt, heeft de stichting in verband met de feestdagen een kerstpakket overhandigd met verschillende levensmiddelen waaronder een kerstbrood.

Zie hieronder ook de video van de donatie aan de kinderen van DELCO:

—————————————————————————–

Volleybal Club DELCO is een vereniging die opgericht is op 7 december 2014 en heeft als doel om de jeugd optimale kansen te bieden op internationaal niveau te kunnen volleyballen. Daarnaast is het streven om een gezonde levensstijl te introduceren, alsook het tegengaan van hangjongeren in de omgeving. Om deze ambities waar te maken is het zaak om de onderkant van de vereniging breder te maken. Dit doet DELCO door Interdistricten- en interne toernooien te organiseren (voor meer informatie hieromtrent: zie het beleidsplan van DELCO onder dit bericht).

DELCO komt op eigen kracht aan financiële middelen. Op basis van de financiële overzichten van DELCO van de jaren 2018, 2019 en het lopend jaar, kunt u opmaken dat DELCO verlies draait. Voor de vereniging is het nu moeilijk om het hoofd boven water te houden met de huidige situatie in Suriname. Hierdoor heeft DELCO geen adequate materialen om de trainingen te geven. Met de contributiegelden, die DELCO zo laag mogelijk heeft gehouden, is het moeilijk om materialen aan te schaffen en te onderhouden. De initiële eigen investering is bijna op en de verwachting is dat eind 2020 alle reserves uitgeput zijn. Gemiddeld komt er per jaar 2000 SRD (ongeveer 235 euro) binnen via contributies. Echter liggen de jaarlijkse kosten op gemiddeld 4000 SRD (ongeveer 470 euro).

Doordat DELCO op internationaal niveau wilt presteren, is een verdere investering nodig om de spelers te voorzien van degelijk materiaal om hun sport voor de komende jaren te beoefenen. Hiervoor zal o.a. extra aangeschaft moeten worden:
– 15 Wedstrijdballen
– 2 Volleybalnetten
– 4 Sets tenue
– 2 Inschrijfgeld
– 20 Kniebeschermers
Inclusief een marge van 15% voor onvoorziene kosten, is de totaal benodigde investering bijna 64.000 SRD (ongeveer 7500 euro).

Stichting Jakoeb vindt het belangrijk dat kinderen die in een ontwikkelingsland als Suriname opgroeien een eerlijke kans verdienen in sport en pleit voor versterking van de positie van deze kinderen zowel op nationaal als internationaal niveau. Investeren in sport zal ongetwijfeld een mooi rendement opleveren voor Suriname omdat sport niet alleen de gezondheid van het kind bevordert maar ook leidt tot sociale binding en integratie.

Met dit bericht wilt Stichting Jakoeb een beroep doen op u. Mocht u de visie van Stichting Jakoeb en DELCO delen dan kunt u DELCO ondersteunen met het doneren van materialen of financiële middelen die ten goede komen aan de kinderen. Hiermee kunnen de kinderen de komende jaren vooruit!

Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u de stichting bereiken op: www.jakoeb.nl. Hier kunt u een bericht achterlaten. Daarnaast kunt u ook terecht op de Facebook pagina van DELCO: https://www.facebook.com/VC-DELCO

Behaalde resultaten nationale competities:
Kampioen 2016-2017-2018 Mini-mix klasse:

Kampioen 2017-2018 Jongens Aspiranten:

Semi Kampioen 2017-2018 Meisjes Aspiranten:

Interdistricten tournooi

Naast de nationale competities doet DELCO ook mee aan interdistricten tournooien, die recreanten bijeen brengen om te volleyballen. Dit is de basis om de volleybal sport te ontwikkelen, waarbij talenten ontdekt worden. Hierdoor kunnen deze atleten een doorgroei maken om deel te nemen aan de nationale competitie. De vereniging bestaat ook uit recreanten die deelnemen aan dit tournooi. Deze recreanten bestaan uit oude volleybal spelers als jonge spelers die belangstelling hebben voor de volleybal sport. Hieronder en paar foto indrukken van het districten tournooi.

Voor meer foto’s kunt u de FB pagina bezoeken op het volgende op: https://www.facebook.com/VC-DELCO-777758598986713

Zie hieronder het beleidsplan van DELCO:

Beleidsplan Delco

Zie hieronder het Financiële overzicht van DELCO:

Finanaciele overzicht Vc. Delco 2018-2020

Hieronder treft u de begroting van DELCO:

BEGROTING

Het verhaal achter de oprichting van stichting Jakoeb:

Ieder kind verdient een gezonde toekomst! Dit is een onderwerp die Stichting Jakoeb aan het hart gaat. Investeringen in het welzijn van kinderen zijn essentieel om een gezonde en kansrijke toekomst te waarborgen. Het welzijn van een kind kan positief worden beïnvloed wanneer een kind voorzien wordt in zijn of haar basisbehoeften zoals gezonde voeding en een verzorgende maar vooral veilige omgeving.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: het kinderrechtenverdrag) moet de belangrijkste inspiratiebron zijn voor staten die het verdrag geratificeerd hebben om overheidsmaatregelen te nemen die het welzijn van kinderen bevorderen, zodat kinderen kunnen werken aan een gezonde toekomst. Ondanks het feit dat 196 landen partij zijn bij het kinderrechtenverdrag, worden de basisrechten van kinderen in de meeste landen niet gerespecteerd. Een voorbeeld hiervan is Suriname.

Tot mijn 20ste levensjaar heb ik in Suriname gewoond. Bang, verdriet en eenzaam waren sleutelwoorden voor mij als een 5-jarige meisje waarvan de ouders gescheiden waren en ik het maar moest zien te redden in een weeshuis voor kinderen waar elke gezicht een vreemde was. Kijkend naar de sterrenhemel zat ik elke avond te fantaseren naar een wereld waar ik naartoe kon gaan waar ik minimaal Tina mocht heten en niet nummer 10 omdat ik op bed nummer 10 sliep. Een wereld waar ik aan iemand anders dan, Vlekje de straathond die even bij mij kwam liggen om geaaid te worden, mocht vertellen hoeveel ik elke seconde van mijn leven de liefde van mijn ouders, familie en vrienden miste. Een wereld waar ik niet geslagen zou worden als ik om een tweede keer om eten vroeg omdat ik maar recht had op één maaltijd per dag. Ondanks alle ellende was er toch een lichtpuntje in het duisternis!

Tijdens mijn verblijf in het weeshuis ontving ik 1 keer per maand donaties (kleding, schoenen, pennen, schriften en speelgoed) van mensen die op basis van hun geloofsovertuiging of een feestaangelegenheid (verjaardag of religieuze feesten) doneerden. Ik kan mij herinneren dat ik elke maand uitkeek naar de de dag waarop de donateurs langs zouden komen omdat ik op die dag nieuwe kleding, speelgoed, schoolbenodigdheden, een zakcentje én aandacht kreeg ook al was het maar voor korte duur. Het was voor mij de mooiste dag van de maand.

Deze ervaringen hebben geleid tot de oprichting van Stichting Jakoeb. Het doel van de stichting is om zich in de ruimst mogelijke mate in te zetten voor het bevorderen van het welzijn van kinderen. Dit doel wordt door de stichting op twee manieren gerealiseerd. Ten eerste wilt de stichting door middel van het schrijven van artikelen volwassenen en kinderen bewust maken van de rechten die een kind heeft. Niet alleen kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen maar ook voor volwassenen is het van essentieel belang dat ze weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen bij het grootbrengen van een kind. Ten tweede verleent de stichting materiële bijstand en ondersteuning aan kinderen door textiel, schoolmateriaal, speelgoed en levensmiddelen te verzamelen en deze aan kinderen te doneren die het het hardst nodig hebben.

Ik ben mij ervan bewust dat het enkel doneren van kleding, schoenen, medicijnen en geld niet bijdraagt aan een levensstandaard die toereikend is voor de algemene ontwikkeling van een kind. Mijn korte termijn doel is echter om kinderen te voorzien in hun primaire behoeften. Ik geloof heilig in de theorie van Maslow. Volgens de vijf fasen model van Maslow bereiken mensen verschillende fase van de hiërarchie in hun leven, en op verschillende momenten kunnen ze in een bepaald fase een tekort ervaren. Wanneer dit gebeurt, zal men vaak tijdelijk het streven naar een hoger fase in de piramide staken om aan die ene tekortkomende behoefte te voldoen.

Maslow stelde dat de eerste behoefte de fysiologische behoefte is. Dit zijn basisbehoeften om te overleven zoals lucht, eten, drinken, onderdak, kleding, warmte en slaap. Als aan deze behoeften niet wordt voldaan, kan het menselijk lichaam niet optimaal functioneren. Naar mijn mening kunnen kinderen alleen doorgroeien naar de volgende fase in hun leven en een bijdrage leveren aan de samenleving als ze goed worden voorzien in hun primaire behoeften, namelijk de fysiologische behoeften.

Ik ben er sterk van overtuigd dat we ze samen kunnen helpen om de verschillende stadia van de hiërarchie te bereiken, om zo uiteindelijk een succesvol leven te kunnen leiden. Als onze donaties ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf, dan hebben we samen een klein verschil gemaakt in hun leven. Dit betekent dat we hen de kans bieden om te werken aan de volgende fasen van hun persoonlijke ontwikkeling. Na de eerste fase kunnen zij zich stap voor stap verder ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving, wetende dat zij dezelfde rechten hebben als anderen en ook zij tot de samenleving behoren.

Als u vindt dat alle kinderen een kans verdienen in het leven zoals u en ik dat hebben gehad, dan wil ik u uit het diepste van mijn hart vragen om te helpen. U bent van harte welkom om een ​​donatie te doen, hetzij met hulpgoederen, hetzij door een financiële bijdrage te leveren.

Namens de stichting wil ik u alvast bedanken voor uw vrijgevigheid.