Tina Jakoeb

Wie is Tina?

Sinds de verkiezingen van mei 2022 ben ik met trots gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens de PvdA. Mijn inzet strekt zich uit tot het vertegenwoordigen van de belangen van onze gemeenschap en het streven naar een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Als gedreven jurist met specialisaties in Staats- en Bestuursrecht en International and European Union Law, ben ik gewend om uitdagingen aan te gaan en oplossingsgericht te handelen. Mijn passie voor reizen en liefde voor dieren vormen een belangrijk onderdeel van wie ik ben als persoon.

Mijn persoonlijke geschiedenis heeft me gemotiveerd om Stichting Jakoeb op te richten. Als 5-jarig meisje ervoer ik een eenzame en moeilijke jeugd, waarin ik me in een weeshuis bevond zonder de warmte van mijn ouders. Deze ervaringen hebben me geleid tot het besef van de cruciale rol van een veilige en ondersteunende omgeving voor kinderen.

Via Stichting Jakoeb zet ik me in om het welzijn van kinderen te bevorderen door middel van materiële steun en bewustwording over kinderrechten. Elk kind verdient gelijke kansen en een kans op een gezonde toekomst. Daarnaast vervul ik ook andere belangrijke rollen, zoals aspirant jeugdvoorlichter bij UNICEF en de functies binnen het hoofdbestuur van VHP Nederland en Kern VHP Rijnmond.

Mijn reis als gemeenteraadslid en mijn betrokkenheid bij verschillende organisaties hebben mijn passie voor het helpen van anderen alleen maar versterkt. Met mijn vastberadenheid en inzet hoop ik een positieve impact te maken en bij te dragen aan een betere toekomst voor kinderen en de gemeenschap als geheel.

Rolbeschrijving

Tina, als oprichter van Stichting Jakoeb, heeft diverse taken en verantwoordelijkheden, namelijk;

1) Algehele leiding en coördinatie: Tina is verantwoordelijk voor het sturen en coördineren van alle activiteiten en projecten van de stichting. Ze zorgt ervoor dat de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd en dat alle betrokkenen goed samenwerken om de doelen van de stichting te bereiken.

2) Strategieën en doelstellingen: Tina speelt een actieve rol bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Ze stelt concrete en meetbare doelen op om het welzijn van kinderen te bevorderen.

3) Netwerken en samenwerken: Tina bouwt en onderhoudt contacten met andere organisaties, partners en belanghebbenden om samen te werken aan gedeelde doelen. Ze zoekt naar mogelijkheden voor synergie en samenwerking om de impact van de stichting te vergroten.

4) Fondsen en donaties aantrekken: Tina is betrokken bij het verwerven van financiële middelen om de projecten en activiteiten van de stichting te ondersteunen. Ze organiseert fondsenwervingscampagnes en onderhoudt contact met potentiële donateurs en sponsoren.

5) Bewustwordingscampagnes: Tina initieert bewustwordingscampagnes om aandacht te vragen voor kinderrechten en het belang van het bevorderen van het welzijn van kinderen. Ze deelt verhalen en informatie om het publiek te informeren en te betrekken bij de inspanningen van de stichting.