Sarah Reitema

Wie is Sarah?

De afgelopen jaren heb ik Tina leren kennen als een echte strijder met een sociaal hart. Ik zet mij graag in voor haar strijd voor een mooie en eerlijke wereld voor alle kinderen. Wie ik ben? Ik ben Sarah Reitema, raadslid van de PvdA voor de Rotterdamse gemeenteraad. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde ik rechten en filosofie. Daarna ben ik bewust de business ingegaan en momenteel werkzaam als IT consultant voor financiële processen in de publieke sector. Op alle vlakken strijd ik voor verbinding, vertrouwen en waardering. Ik wil werelden samenbrengen omdat ik geloof dat wij daar allemaal sterker van worden. In Nederland hebben veel kinderen het goed maar sommige kinderen hebben minder. In landen als Suriname zijn nog meer kinderen die minder hebben. Samen hopen wij deze kinderen een stuk geborgenheid en liefde mee te geven door donaties te faciliteren in de vorm van speelgoed, kleding, school- en sportspullen.

Rolbeschrijving

Sarah is een waardevolle aanwinst voor Stichting Jakoeb, waar ze een actieve rol speelt als secretaris. Dit zijn de diverse taken en verantwoordelijkheden van haar:

1) Verzamelen van donatiespullen voor de stichting:

a. Actief betrokken zijn bij het identificeren en benaderen van mogelijke donateurs.

b. Coördineren van inzamelingsacties en campagnes om donaties te vergaren.

c. Zorgen voor de ontvangst en opslag van de verzamelde goederen.

2) Fungeren als secretaris van Stichting Jakoeb:

a. Coördineren van interne en externe communicatie om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn.

b. Actief deelnemen aan vergaderingen en discussies over de doelen en richting van de stichting.

c. Bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van strategieën om de missie van de stichting te verwezenlijken.

3) Bijdragen aan het vergroten van de impact van Stichting Jakoeb:

a. Samenwerken met andere teamleden om nieuwe mogelijkheden en samenwerkingen te verkennen.

b. Het actief zoeken naar manieren om de reikwijdte en invloed van de stichting te vergroten.